Fonemen en peterselie is een kunstplek zonder vaste verblijfplaats, zonder vaste vorm ook.

Een plek of een galerie? Een plek met een btw-nummer. Nomadisch dan? Misschien. Maar we gaan dat woord expliciet niet gebruiken. Laat het een statement zijn.

Fonemen en peterselie zal zich vermoedelijk bewegen op de buitenste schil van het kunstgebeuren.

Fonemen en peterselie heeft iets met huiselijkheid.

Fonemen en peterselie houdt van beeldtaal en het zwakke denken.

Fonemen en peterselie liefhebbert in poëtica's.

Fonemen en peterselie heeft weinig met spektakel en het monumentale.